OLITERM 22 Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C. OLITERM 22 jest farbą gruntową nie zawierającą pigmentów chromianowych i ołowiowych, natomiast OLITERM 25 jest farbą nawierzchniową pigmentowaną aluminium o dobrych własnościach fizykomechanicznych. Zestaw winien być nakładany w grubości min. 180 mikr. Pod izolacje cieplne może być stosowana samodzielnie powłoka OLITERM 22 o grubości min. 140 mikr.
 
OLIKOR FC Farba alkidowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa przeznaczona do gruntowania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych. Podłoże stalowe może być przygotowane metodami ręcznymi i ręczno - mechanicznymi. Jest to farba konwencjonalna. Dalsze wymalowania można prowadzić farbami i emaliami alkidowymi.
 
OLITERM 25 Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C. OLITERM 22 jest farbą gruntową nie zawierającą pigmentów chromianowych i ołowiowych, natomiast OLITERM 25 jest farbą nawierzchniową pigmentowaną aluminium o dobrych własnościach fizykomechanicznych. Zestaw winien być nakładany w grubości min. 180 mikr. Pod izolacje cieplne może być stosowana samodzielnie powłoka OLITERM 22 o grubości min. 140 mikr.
 
EPINOX 12 Lakier epoksydowy dwuskładnikowy służący między innymi do gruntowania powierzchni betonu, tynków i ceramiki (w tym posadzek ) przed nakładaniem zestawów epoksydowych z którymi może być stosowany w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Lakier może być również stosowany jako produkt samodzielny do lakierowania powierzchni drewnianych, betonowych i ceramicznych
 
EPIRUSTIX Farba epoksydowa dwuskładnikowa, grubopowłokowa o grubości 100 mikr. do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i aluminiowych eksploatowanych w atmosferze jak i w wodzie. Służy również do gruntowania stali ocynkowanej ogniowo i galwanicznie. Może być użyta do samodzielnego zabezpieczenia w/w konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki. Powłoka jest wytrzymała mechanicznie, elastyczna i odporna na działanie wody, roztworów soli i produktów naftowych. Dla warunków atmosferycznych farba toleruje przygotowanie podłoża metodami ręczno - mechanicznymi. Temperatura utwardzania wyrobu powyżej + 10°C. Jako następne wymalowania mogą być stosowane farby nawierzchniowe epoksydowe, poliuretanowe i winylowe.
 
EPIKOL 101 Farba typu bitumiczno-epoksydowego, grubopowłokowa (150 mikr.), przeznaczona do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych, w tym konstrukcji hydrotechnicznych eksploatowanych w wodzie oraz do samodzielnego zabezpieczenia zbiorników ściekowych i konstrukcji stalowych lub betonowych zakopanych w gruncie. EPIKOL 101 jest wyrobem bezsmołowym, pozbawionym substancji bitumicznych. Powłoki tej farby charakteryzują się wysoką odpornością na przebicie elektryczne ( powyżej 20 kV/ mm ).
 
EPIWELD cynkowy Farba epoksydowa do gruntowania dwuskładnikowa, cynkowa do czasowej ochrony blach profili i konstrukcji stalowych w czasie ich obróbki i montażu. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, odporna na oddziaływania mechaniczne i atmosferę przemysłową. Nie odporna na środowisko kwaśne i alkaliczne. Powłoka o grubości 20 mikr. szybkoschnąca (1°-5 min. 3°-2 godz.) nie wymaga usuwania z powierzchni spawanych i ciętych. Okres ochronny powłoki w atmosferze przemysłowej wynosi min. 3 miesiące. Na powłokę Epiweldu cynkowego można nakładać wszystkie rodzaje farb przeciwkozyjnych i nawierzchniowych za wyjątkiem farb utwardzanych kwasami.
 
EPIWELD wysokocynkowy Farba epoksydowa do gruntowania dwuskładnikowa, o wysokiej zawartości cynku w powłoce. Okres ochronny powłoki o grubości 20 mikr. wynosi min. 6 miesięcy w atmosferze przemysłowej. Farba jest wyrobem szybkoschnącym (1°-5 min. 3°-2 godz). Powłoka nie wymaga usuwania z powierzchni spawanych i ciętych. Na powłokę Epiweldu wysokocynkowego można nakładać wszystkie rodzaje farb przeciwkozyjnych i nawierzchniowych za wyjątkiem farb utwardzanych kwasami.
 
EPINOX 77 Farba epoksydowa, barierowa, dwuskładnikowa specjalna do gruntowania i samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych odporna na szereg czynników chemicznych i oddziaływanie mechaniczne. Farbę, dla warunków atmosferycznych można nakładać na powierzchnie oczyszczone do niższych klas czystości (Sa2/St3). Farba umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur (do -10°C). Może być stosowana jako samodzielne wymalowanie zbiorników. Do przemalowania można stosować nawierzchniowe farby epoksydowe, winylowe, akrylowe lub poliuretanowe. Farba posiada nieograniczony maksymalny czas do nakładania kolejnych warstw.
 
EPIWELD czerwony Farba epoksydowa do gruntowania czerwona tlenkowa, do czasowej ochrony blach profili i konstrukcji stalowych w czasie ich obróbki i montażu. Służy również do doszczelniania powłok metalowych nałożonych metodą metalizacji natryskowej. Farba jest wyrobem dwuskładnikowym szybkoschnącym (1°-4 min. 3°-30 min.) o grubości 20 mikr. pigmentowanym fosforanem cynku i czerwienią żelazową. Powłoka jest odporna na działanie atmosfery przemysłowej (okres ochronny min. miesiące) nie wpływa na jakość spoin i nie wymaga usuwania z powierzchni spawanych i ciętych. Na powłokę Epiweldu czerwonego mogą być nakładane wszystkie rodzaje farb przeciwkozyjnych i nawierzchniowych.
 
EPINOX 21 Farba epoksydowa dwuskładnikowa, wysokocynkowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej. Farba o wysokiej zawartości cynku, szybkoschnąca (1°- 20 min. 3°- 1godz) dająca przy malowaniu natryskiem bezpowietrznym warstwy grubości 80 - 100 mikr. na sucho. Powłoka o bardzo wysokiej odporności na działanie czynników korozyjnych atmosfery morskiej i przemysłowej, nieodporna na środowisko kwaśne i alkaliczne, wytrzymuje działanie okresowe temperatury do 150°C. Dalsze malowanie farbami nawierzchniowymi winylowymi, akrylowymi, epoksydowymi i poliuretanowymi z wyjątkiem farb utwardzanych kwasami.
 
EPINOX 22 Farba epoksydowa z aktywnym pigmentem-fosforanem cynku, tiksotropowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. Powłoka matowa, dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie, elastyczna. Może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoże; jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Temperatura stosowania do minus 10°C.
 
EPIRUST Farba epoksydowa dwuskładnikowa, cienko powłokowa o grubości 40 mikr. do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych zarówno w atmosferze jak i w zanurzeniu. Powłoka farby jest bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna oraz odporna mechanicznie i na działanie warunków atmosferycznych, wody, roztworów zasad i soli, benzyn i oleju napędowego. Powłoka jest szybkoschnąca (1°-1 godz. 3°-4 godz), dopuszczona do wymalowań obiektów, w których stale przebywają ludzie, obiektów przemysłu spożywczego, a nawet do bezpośredniego kontaktu z sypkimi produktami spożywczymi. Farba toleruje przygotowanie podłoża metodami ręcznymi. Dalsze wymalowanie farbami epoksydowymi, epoksydowo – bitumicznymi i winylowymi.
 
EPIRUST 2002 Farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnąca. Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem (1°-15 min. 3°-40 min.) również w temperaturach ujemnych. Przy dużej reaktywności farba posiada stosukowo długi czas życia. Jest niewrażliwa na wilgoć w czasie utwardzania. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, wody morskiej, roztworów zasad i soli, benzyn, oleju napędowego i silnikowego oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji.
 
EPIRUSTIK 2000 Farba epoksydowa dwuskładnikowa do gruntowania, grubopowłokowa o grubości 100 mikr. na stal i beton. Szczególnie przydatna do renowacji starych powłok olejnych, ftalowych, poliwinylowych, akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych. Może być stosowana do malowania zbiorników przeznaczonych na sypkie suche produkty spożywcze. Farba ta może być nakładana na wilgotne (nie mokre) i gorzej przygotowane podłoża. Utwardza się w niskich temperaturach (do - 10°C) i jest niewrażliwa na wilgoć podczas utwardzania. Powłoka farby jest odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów oraz ropopochodnych. Następne wymalowania nawierzchniowymi farbami epoksydowymi, winylowymi, akrylowymi lub poliuretanowymi. W zbiornikach powłoki o minimalnej grubości 300 mikr. można stosować jako samodzielne wymalowania.
 
EPICOAL 92 Z Farba bitumiczno-epoksydowa, grubopowłokowa (150 mikr.), przeznaczona do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych, w tym konstrukcji hydrotechnicznych eksploatowanych w wodzie oraz do samodzielnego zabezpieczenia zbiorników ściekowych i konstrukcji stalowych lub betonowych zakopanych w gruncie. Powłoki tej farby charakteryzują się wysoką odpornością na przebicie elektryczne ( powyżej 20 kV/ mm ).
 
EPINOX 98 Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, barierowa, pigmentowana miox`em, do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w środowiskach agresywnych oraz do samodzielnego zabezpieczania tych konstrukcji w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki (pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka wykazuje nieznaczne kredowanie). Powłoka odporna na szereg agresywnych czynników atmosferycznych i chemicznych. W warunkach suchych powłoka odporna jest na długotrwałe działanie temperatury do 160°C. Następne wymalowanie farbami nawierzchniowymi epoksydowymi, winylowymi, akrylowymi lub poliuretanowymi. Powłoka EPINOX 98 posiada nielimitowany czas do nakładania następnych warstw. W grubościach minimum 300 mikr. może być stosowana jako samodzielne wymalowanie zbiorników.
 
EPINOX 60 Farba epoksydowa do gruntowania do czasowej ochrony konstrukcji, głównie zbiorników, przeznaczonych do przechowywania lub transportu paliw. Powłoka posiada własności antyelektrostatyczne (odprowadzanie ładunków elektrycznych) i stosowana jest jako czasowe zabezpieczenie powierzchni czyszczonych odcinkowo, a przeznaczonych do malowania farbą antyelektrostatyczną Epitan 60 lub Epitan 66.
 
EPITAN 95 Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, niskorozpuszczalnikowa, grubopowłokowa (200 mikr.), nawierzchniowa do zbiorników na ciekłe produkty spożywcze przeznaczona do przechowywania i transportu wody do picia i do celów gospodarczych, a także do zbiorników na wino, piwo, soki owocowe, moszcze, oleje i tłuszcze jadalne eksploatowanych w temperaturze do 25 0C. Farba posiada Atest dopuszczeniowy Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Farba EPITAN 95 winna być nakładana przez profesjonalne ekipy. Zgodnie z dokonaną atestacją farba posiada określony kolor (piaskowy) oraz specyficzny utwardzacz i rozcieńczalnik.
 
EPITAN 60 Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150mikr.) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne. Farba tworzy powłoki antyelektrostatyczne zabezpieczające instalacje przed przeskokiem iskry nagromadzonego ładunku elektryczności statycznej. Powłoka podobnie jak EPITAN 70 jest odporna na wszystkie gatunki benzyn i pozostałe produkty ropopochodne. Przy odcinkowym przygotowaniu powierzchni dużych zbiorników zabezpieczenie czasowe wykonuje się gruntem EPINOX 60, który również posiada własności antyelektrostatyczne.
 
EPITAN 66 Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikr.) do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne. Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża stalowego i powierzchni laminatów oraz podłoży mineralnych, odporna na działanie czynników mechanicznych, produktów naftowych, materiałów pędnych, rozpuszczalników aromatycznych, wody, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych. Powłoka farby jest materiałem antyelektrostatycznym przewodzącym - wg kryteriów zawartych w normach PN-92/E-05200 oraz PN-92/E05203 i przy zapewnieniu właściwego uziemienia jest niezdolna do osiągnięcia stanu naelektryzowania. Powłoka farby, jak również laminatu opartego na niej spełnia wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną odnoszone do stref zagrożenia wybuchem.
 
EPITAN 70 Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, grubopowłokowa (150 mikr.) nawierzchniowa przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych. Powłoka farby odporna jest na wszystkie gatunki benzyn i pozostałe produkty ropopochodne, jest twarda, dobrze przyczepna do podłoża i wytrzymała mechanicznie.
 
EPINOX 54 Farba epoksydowa dwuskładnikowa, nawierzchniowa do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach agresywnych korozyjnie: w atmosferze przemysłowej i chemicznej, w wodzie, roztworach soli i alkaliów, w produktach naftowych itp. Farba może być stosowana do nawierzchniowego malowania konstrukcji stalowych i betonowych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i branży żywnościowej oraz w budynkach użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia i zakładach usługowych. Farbę można nakładać na powłoki epoksydowych farb do gruntowania.
 
EMAPUR P Emalia poliuretanowa nawierzchniowa, dwuskładnikowa, do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej i agresywnej chemicznie. EMAPUR tworzy wykańczającą warstwę zestawów epoksydowych przeznaczonych do wieloletniej ochrony antykorozyjnej obiektów. Powłoki są twarde, odporne na działanie czynników mechanicznych, promieniowanie słoneczne, agresywne czynniki atmosferyczne oraz szereg substancji chemicznych.
 
EMAPUR T Emalia poliuretanowa modyfikowana, szybkoschnąca, dwuskładnikowa. Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, twarda, odporna na działanie czynników mechanicznych. Emalia może być stosowna do natrysku elektrostatycznego.
 
UNIWIN Farba poliwinylowa do gruntowania, przeciwkorozyjna, pigmentowana płatkami aluminium dająca powłoki szybkoschnące (1°- 0,5 godz. 4°- 3 godz) elastyczna, odporna na agresywne czynniki atmosferyczne. Z uwagi na tolerancję w stosunku do stopnia czyszczenia podłoża szczególnie zalecana do prac renowacyjnych. Następne wymalowania farbami przeciwkorozyjnymi i nawierzchniowymi na bazie poliwinylowej. Dopuszcza się również nakładanie farb chlorokauczukowych.
 
WINYPRIM TIX Farba winylowa modyfikowana przeciwrdzewna, tiksotropowa. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie wody morskiej i rzecznej, rozcieńczonych roztworów soli, warunków ochrony katodowej konstrukcji oraz agresywnych czynników atmosferycznych.
 
CHEMOWIN Farba poliwinylowa do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach podwyższonej agresywności korozyjnej, zagruntowanych farbami winylowymi lub epoksydowymi. Farba tworzy powłoki dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne i wytrzymałe mechanicznie, odporne na okresowe działanie roztworów substancji chemicznych.
 
EMAWIN Farba poliwinylowa do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, nadmorskiej i przemysłowej, zagruntowanych farbami winylowymi lub epoksydowymi. Emalia tworzy powłoki dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne i wytrzymałe mechanicznie, odporne na okresowe działanie roztworów substancji chemicznych z wyjątkiem silnie utleniających.
 
DAMAX Farba poliwinylowa modyfikowana, jednoskładnikowa, szybko wysychająca (1°- 40 min. 4°-4h) przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji stalowych ocynkowanych i aluminiowych, w tym konstrukcji mostowych oraz do bezpośredniego malowania blach stalowych ocynkowanych, cynkowych lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych jak również do elementów ceramicznych (dachówki, tynki itp.). Powłoka odporna na atmosferę przemysłową.
 
DAMAX P Farba poliwinylowa modyfikowana, jednoskładnikowa, szybko wysychająca, grubopowłokowa przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji stalowych ocynkowanych i aluminiowych oraz do bezpośredniego malowania blach stalowych ocynkowanych, cynkowych lub aluminiowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych jak również do elementów ceramicznych (dachówki, tynki itp.). Powłoka odporna na działanie agresywnych czynników atmosfery przemysłowej. Farba może być stosowana do renowacji starych powłok chlorokauczukowych, winylowych i akrylowych.
 
OLITERM 52 Zestaw farb silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na działanie temperatury do 500°C. OLITERM 52 jest farbą gruntową, pigmentowaną pyłem cynkowym, natomiast OLITERM 55 jest emalią nawierzchniową pigmentowaną aluminium. Obie farby są wyrobami szybkoschnącymi (1°-0,5 godz. 3°-1godz), lecz powłoki do utwardzenia wymagają wygrzewania w temperaturze min. 150°C przez okres co najmniej 0,5 godziny. Wygrzewanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 minutach od wymalowania (w temp. 20°C).
 
OLITERM 55 Zestaw farb silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na działanie temperatury do 500°C. OLITERM 52 jest farbą gruntową, pigmentowaną pyłem cynkowym, natomiast OLITERM 55 jest emalią nawierzchniową pigmentowaną aluminium. Obie farby są wyrobami szybkoschnącymi (1°-0,5 godz. 3°-1godz), lecz powłoki do utwardzenia wymagają wygrzewania w temperaturze min. 150°C przez okres co najmniej 0,5 godziny. Wygrzewanie można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 minutach od wymalowania (w temp. 20°C).
 
GALWASOL 19 Farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca oraz samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Po okresie utwardzania tworzy powłokę nieorganiczną krzemianowo-cynkową, dobrze przyczepną do podłoża stalowego, wytrzymałą mechanicznie. Powłoka odporna na działanie atmosfery morskiej i przemysłowej oraz na ciągłe działanie temperatury do 400°C. Powłoka odporna na działanie rozpuszczalników oraz olejów.
 
ROZCIEŃCZALNIK 724 Do rozcieńczania farb olejnych, olejno-żywicznych, alkidowych, uretanowych oraz farby Oliakryl. Do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów
 
ROZCIEŃCZALNIK 025 Do rozcieńczania farb epoksydowych cynkowych do czasowej ochrony. Do mycia narzędzi po stosowaniu farb epoksydowych, z wyjątkiem farb do zbiorników na wodę pitną i produkty spożywcze.
 
ROZCIEŃCZALNIK 433 Do rozcieńczania farb i lakierów poliuretanowych rozpuszczalnikowych. Do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów.
 
ROZCIEŃCZALNIK 564 Do rozcieńczania farb epoksydowych typu EPINOX, EPIRUST, EPIWELD czerwony. Do mycia narzędzi po stosowaniu farb epoksydowych
 
ROZCIEŃCZALNIK 693 Do rozcieńczania farby EPITAN 95. Nie stosować do mycia narzędzi po nakładaniu farby
 
ROZCIEŃCZALNIK 779 Do rozcieńczania farb akrylowych, winylowych, silikonowych, bitumiczno - epoksydowych, bitumiczno -winylowych oraz niektórych epoksydowych. Do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów