Seria Sigma FireBarr

W przypadku pożaru możliwość katastrofy jest przerażająca. W ciągu paru minut niechroniona stal może osiągnąć temperaturę krytyczną powodującą utratę stabilności i destrukcję. Powłoki ogniochronne Sigma FireBarr wydłużają czas życia konstrukcji. Czas potrzebny ludziom do ucieczki. Czas potrzebny strażakom do uratowania budynku. Powłoki ogniochronne działają dzięki zwiększaniu swej objętości z cienkiej lekkiej powłoki w grubą w grubą spienioną powłokę izolującą stal i utrzymującą jej stabilność.

 

Seria Sigma FireBarr niesie korzyści architektom, inwestorom i wykonawcom poprzez:

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 • Ochrona stali przez 15 - 120 minut

 • Trwałość przez cały okres funkcjonowania budynku

 • Powłoki ochronne dla zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

 • Opcje farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych

 • Wersje szybkoschnące dla wymalowań warsztatowych

 • Zgodność z szerokim zakresem farb gruntowych

 • Wybór kolorów nawierzchniowych

 • Spełnia standardy międzynarodowe

 • Warstwa nawierzchniowa zapewnia dodatkowo ochronę przed korozją

 • Jeden dostawca wszystkich powok ochronnych

 • Aprobata Techniczna ITB

 

Sigma FireBarr 2000

Sigma wzbogaca swoje spektrum farb ogniochronnych epoksydowymi,  bezrozpuszczalnikowymi farbami ogniochronnymi do ochrony stali przed ogniem pochodzenia węglowodorowego. Sigma FireBarr 2000 zapewnia pasywną ochronę przed ogniem w większości ekstremalnych przypadkach. Dzięki swoim ogniochronnym własnościom Sigma FireBarr 2000 zapewnia ochronę konstrukcji przed nagłym nagrzaniem w ogniu, opóźniając tym pogorszenie się wytrzymałości stali.

 

Zarówno na morzu, jak i w warunkach, gdzie istnieje ryzyko pożaru od węglowodanów czy paliw lotniczych, Sigma FireBarr 2000 daje czas na ewakuacje personelu w bezpieczne miejsce. Ten dodatkowy czas zapewniony przez Sigma FireBarr 2000 może umożliwić przejęcie kontroli nad ogniem lub odcięcie możliwosci jego rozprzestrzenienia. Sigma FireBarr 2000 zarówno chroni życie jak i zwiększa szanse na opanowanie pożaru.

Globalna dostępność. Powtarzalność produkcji na całym świecie:
Sigma Coatings ma jednostki produkcyjne na całym świecie, co oznacza łatwość dostaw w krótkim czasie. Dla zapewnienia powtarzalności produkcji, wszystkie jednostki produkcyjne Sigma Coatings są certyfikowane wg EN-ISO 9001:1994 przez DNV i wszystkie nasze surowce są poddawane kontroli wejściowej przed wprowadzeniem ich do procesu produkcji. Ponadto każda partia Sigma FireBarr 2000 poddawana jest badaniom na działanie ognia pochodzenia węglowodorowego celem upewnienia się, że spełnia wyspecyfikowane wymagania.

 

Sigma FireBarr 100 wewnętrzna

Sigma FireBarr 100 zewnętrzna

Sigma FireBarr 100 szybkoschnąca

Sigma FireBarr 100 do napraw

 

 

Seria SigmaCover

SigmaCover to specjalistyczna grupa farb epoksydowych zapewniających ochronę przed korozją konstrukcji stalowych w ciężkich warunkach atmosferycznych na najwyższym poziomie. Opracowane zostały zarówno dla nowych konstrukcji jak i do robot konserwacyjnych. Obejmują szereg wszechstronnych gruntów do zastosowania na w różny sposób przygotowane powierzchnie. Najważniejszymi cechami produktów typu Sigmacover CM są:

 

 • Nieograniczony czas do przemalowania

 • Utwardzanie się nawet w -10°C

 • Suchość transportowa po 2-3 godz.

 • Aplikacja kilku warstw w ciągu doby

 • Możliwość przemalowania większością jedo- i dwuskładnikowych farb

 

Sigma Cover 211

Sigma Cover 256

Sigma Cover 280

Sigma Cover 280 LT

Sigma Cover 300

Sigma Cover 300 LT

Sigma Cover 435

Sigma Cover 456

Sigma Cover 456 HS

Sigma Cover 480

Sigma Cover 510

Sigma Cover 515 LT

Sigma Cover 522

Sigma Cover 566

Sigma Cover 630

Sigma Cover 630 LT

Sigma Cover 630 TG

Sigma Cover 650

Sigma Cover 805

Sigma Cover 900

Sigma Cover 1000

Sigma Cover 1500

Sigma Cover Aluprimer

Sigma Cover Aluprimer Wintergrade

 

 

Seria SigmaShield

Zastosowania w ciężkich warunkach stawiają wymagania wyższe, niż mogą zastać zaoferowane przez konwencjonalne powłoki. Typoszereg SigmaShield niesie rozwiązania do zastosowań w ramach ochrony konstrukcji w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Systemy powłokowe są tym mocniejsze, że zawierają takie wypełniacze, jak płatki szklane, tlenek aluminium czy krzemionkę nadające powłokom niebywałych własności wytrzymałościowych.

 

Sigma Shield 220

Sigma Shield 220 LT

Sigma Shield 420

Sigma Shield 420 LT

Sigma Shield 420 TG

Sigma Shield 460

Sigma Shield 460 LT

Sigma Shield 610

Sigma Shield 620

Sigma Shield 825

Sigma Shield 905

Sigma Shield 1090

Sigma Shield 1200

 

 

Seria SigmaFast

SigmaFast Wytwarzanie konstrukcji stalowych to skomplikowane zagadnienie zwłaszcza w okolicznościach, gdzie szybkość produkcji konstrukcji stanowi życiowy element finalnej analizy kosztów. Farby SigmaFast opracowano specjalnie dla podniesienia wydajności produkcji poprzez zwiększenie szybkości schnięcia. Grupę tych farb opracowano dla sprostania wymaganiom przemysłu zarówno co do kolorystyki, jak i trwałości. Wśród farb typu SigmaFast na szczególną uwagę zasługuję takie zalety, jak:

 

 • Szybkość schnięcia

 • Utwardzanie w niskich temperaturach

 • Jednopowłokowe rozwiązania bezpośrednio na metal

 • Przedłużony czas do przemalowania

 • Doskonała ochrona przed korozją

 • Łatwa aplikacja

 • Ekonomiczność

Sigma Fast 20

Sigma Fast 40

Sigma Fast 45

Sigma Fast 205

Sigma Fast 210

Sigma Fast 213

Sigma Fast 302

 

 

Seria SigmaGuard
Grupa produktów SIGMAGUARD - to zbiornikowe farby epoksydowe lub cykowo-krzemianowe zapewniające długoterminową ochronę przed korozją wewnętrznych powierzchni rurociągów, zbiorników magazynowych i ładunkowych narażonych na warunki zanurzeniowe. Grupa ta obejmuje zarówno farby zaqwierające rozpuszczalniki, jak i bezrozpuszczalnikowe do zastosowań w zbiornikach wody pitnej, w zbiornikach na chemikalia, w zbiornikach ścieków etc.

 

Sigma Guard 215

Sigma Guard 225

Sigma Guard 240

Sigma Guard 240 LT

Sigma Guard 425

Sigma Guard 440

Sigma Guard 440 LT

Sigma Guard 603

Sigma Guard 720

Sigma Guard 750

Sigma Guard 790

Sigma Guard 795

Sigma Guard 1091

Sigma Guard CSF 575

Sigma Guard CSF 585

Sigma Guard CSF 650

Sigma Guard CSF 660

 

 

Seria SigmaZinc
Zastosowania w ciężkich warunkach eksploatacji powłok, jak np. na obiektach mostowych, w przemyśle petrochemicznym, czy na morskich platformach wiertniczych, stawiają wymagania wyższe, niż mogą dać konwencjonalne powłoki. Typoszereg SigmaZinc to wysokiej jakości grunty cynkowe do zastosowań w systemach powłokowych z epoksydowymi i poliuretanowymi powłokami nawierzchniowymi. W zależności od zawartości cynku farby grupy SigmaZinc znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie wymagań eksploatacyjnych. Przez lata swojego istnienia farby SigmaZinc dowiodły swej użyteczności w najsurowszych środowiskach korozyjnych, jak np. na morskich platformach wiertniczych, gdzie połączenie wysokiej wilgotności z dużyma zasoleniem jest na porządku dziennym. Farby SigmaZinc wbudowują się w systemy powłokowe spełniające wszelkie standardy międzynarodowe jak np. ISO 12944, czy NORSOK M501.

SigmaLining

 

Sigma Zinc 19

Sigma Zinc 102

Sigma Zinc 102 HS

Sigma Zinc 109

Sigma Zinc 109 HS

Sigma Zinc 158

Sigma Zinc 160
 

 

Seria SigmaLining

Grupa farb SigmaLining obejmuje powłoki ochronne do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rurociągów zarówno remontowanych, jak i do nowych konstrukcji oraz montowanych w terenie. Wszystkie produkty opracowano tak, aby spełniały surowe wymagania zarówno aplikacji na montażu – w terenie jak i w warsztacie. Zakres ten obejmuje powłoki typu “flowcoat” do rurociągów gazu ziemnego, powłoki wewnętrzne (“linings”) do rurociągów wody pitnej (testowane i zatwierdzone przez m.in. WrC), specjalistyczne powłoki opracowane do transportu mediów o podwyższonej temperaturze jak również szybkoschnące powłoki typu ‘fast-to-handle'

 

Sigma Lining 403

Sigma Lining 415

Sigma Lining 445

Sigma Lining 523

Sigma Lining 855

Sigma Lining 855 Repair

Sigma Lining 859

Sigma Lining 859 Repair

Sigma Lining 2000

Sigma Lining 2500

 

 

Seria SigmaTherm

SigmaTherm Grupa powłok termoodpornych SIGMATHERM – tam, gdzie temperatura eksploatacji odgrywa najważniejszą rolę. Termoodporność to jedno z najpoważniejszych wyzwań w dziedzinie powłok ochronnych. Wciąż wzrastają wymagania stawiane powłokom ochronnym, aby spełniały swoje funkcje w ekstremalnie wysokich temperaturach spotykanych w instalacjach petrochemicznych czy energetycznych.

W odpowiedzi na to wyzwanie techniczne Sigma Coatings oferuje szereg wysokiej jakości termoodpornych powłok ochronnych opracowanych szczególnie do zastosowań w ekstremalnych temperaturach i o stosunkowo długiej trwałości.  

 

Sigma Therm 175

Sigma Therm 350

Sigma Therm 450

Sigma Therm 500

Sigma Therm 520

Sigma Therm 540

 

 

Seria SigmaDur
Farby SigmaDur tworzą poliuretanowe powłoki nawierzchniowe, zapewniając grubopowłokową ochronę o doskonałej retencji koloru I połysku. Powłoki SigmaDur mają wspaniałą odporność na oddziaływania atmosferyczne w połączeniu walorami estetycznymi. Powłoki te mają zdolność do przemalowania po nawet bardzo długim czasie eksploatacji i utwardzają się w temperaturach obniżonych nawet do -5°C.

 

Sigma Dur 500

Sigma Dur 520

Sigma Dur 550

Sigma Dur 580

Sigma Dur 1800

Sigma Dur 2500

 

 

Seria AquaCover

Sigma AquaCover - Farby wodorozpuszczalne - Pierwszej klasy ochrona bez rozpuszczalników Niekiedy uwarunkowania zdrowotne lub BHP nie sprzyjają stosowaniu produktów zawierających rozpuszczalniki, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Farby typu Sigma AquaCover niosą rozwiązania nie tylko wodorozpuszczalne, ale też nie zawierające szkodliwych pigmentów ołowiowych czy chromianowych. Sigma AquaCover to dobry wybór dla zapewnienia ochrony konstrukcji stalowych w środowiskach o umiarkowanej agresywności. Farby gruntowe typu Sigma AquaCover chronią przed rdzewieniem i zapewniają długotrwałą adhezję do stali, stali metalizowanej i betonu. Farby Sigma AquaCover dają świetne powłoki z półpołyskiem. Można je rozcieńczać wodą wodociągową, a powłoki można przemalować konwencjonalnymi farbami. Są łatwe w aplikacji zarówno natryskiem, jak i pędzlem czy wałkiem. Stanowią połączenie wysokiej jakości z bezpieczeństwem dzięki wyeliminowaniu emisji lotnych związków organicznych (VOC)

 

Sigma AquaCover 20

Sigma AquaCover 22

Sigma AquaCover 25

Sigma AquaCover 35

Sigma AquaCover 40

Sigma AquaCover 45

Sigma AquaCover 200

Sigma AquaCover 400