Esha Pufferschicht jest jednoskładnikowym materiałem na bazie bitumu modyfikowanego polimerami z dodatkami uszlachetniającymi stosowanym jako pośrednia warstwa wiążąca, sczepna między warstwą izolacji Icosit Haftmasse a nawierzchnią bitumiczną z asfaltu lanego lub betonu asfaltowego. Stosuje się ją na podłożach stalowych i stalowych ocynkowanych ortotropowych płyt obiektów mostowych. Materiał nanoszony jest na gorąco.

 


Friazinc R / SikaCor Zinc R to dwuskładnikowy kopolimer epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Element składowy systemów tzw. „ciężkiej” antykorozji, szczególnie zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych pracujących pod wodą, w silnie agresywnym środowisku przemysłowym oraz narażonych na obciążenia mechaniczne (np. mosty, śluzy itp.).

 


SikaCor Zinc R (dawna nazwa Friazinc R) to dwuskładnikowy kopolimer epoksydowy z dużą zawartością pyłu cynkowego charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Element składowy systemów tzw. „ciężkiej” antykorozji, szczególnie zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych pracujących pod wodą, w silnie agresywnym środowisku przemysłowym oraz narażonych na obciążenia mechaniczne (np. mosty, śluzy itp.).

 


Friazinc R Rapid / SikaCor Zinc R Rapid - dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał gruntujący na bazie epoksydów o wysokiej zawartości pyłu cynkowego. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego System Icosit EG Rapid. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

SikaCor Zinc R Rapid (dawna nazwa Friazinc R Rapid) - dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał gruntujący na bazie epoksydów o wysokiej zawartości pyłu cynkowego. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego Icosit EG System Rapid / SikaCor EG System Rapid . System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 

Friazinc ZS Jednoskładnikowy, wysokopigmentowy, materiał powłokowy na bazie żywicy etylokrzemianowej, z dodatkiem pyłu cynkowego. Wysokowartościowy materiał z grupy tzw. „ciężkiej” antykorozji, szczególnie zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych pracujących nad i pod wodą, takich jak rurociągi, zbiorniki stalowe w stoczniach, rafineriach, elektrowniach i zakładach chemicznych.

 

Icosit 255 Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej. Poprzez wymieszanie spoiwa z odpowiednimi dodatkami (piasek kwarcowy) można utworzyć powłoki ochronne oraz szpachlówki o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. Icosit 255: odmiana ciekła, samozagładzająca, do zabezpieczania powierzchni poziomych. Stosowana jako powłoka ochronna elementów technologicznych obiektów oczyszczalni ścieków narażonych na szczególnie wysoką agresję chemiczną.

 

Icosit 277 Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej. Poprzez wymieszanie spoiwa z odpowiednimi dodatkami (piasek kwarcowy) można utworzyć powłoki ochronne oraz szpachlówki o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. Icosit 277: odmiana tiksotropowa, do zabezpieczania powierzchni poziomych, pionowych i sufitowych oraz do komponowania szpachlówek. Stosowana jako powłoka ochronna elementów technologicznych obiektów oczyszczalni ścieków narażonych na szczególnie wysoką agresję chemiczną.

 

Icosit 288 AS Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa przewodząca ładunki elektryczne, przeznaczona do malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych i powierzchni betonowych.

 

Icosit 6630 high-solid jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny sztucznych żywic: uretanowej, akrylowej i alkidowej. Materiał charakteryzuje się małą zawartością rozpuszczalników i wysoką zawartością części stałych. Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne. Stalowe konstrukcje lub powierzchnie ocynkowane w środowisku wielkomiejskim, przemysłowym i nadmorskim, np. hale, przewody rurowe, mosty, dachy, maszty kratowe, słupy oświetleniowe, okładziny ścian, sufitów, zewnętrzna płaszcze silosów i inne konstrukcje stalowe. Bardzo dobrze nadaje się do renowacji starych powłok, uniwersalny w zastosowaniu do stali nierdzewnych, miedzi, aluminium i twardego PCW.

 

Icosit 6630 M Jednoskładnikowy materiał powłokowy na bazie mieszaniny żywic syntetycznych I środków wiążących. Zawiera aktywne pigmenty i wypełniacze metaliczne, cechuje go niska zawartość rozpuszczalników. Powłoki odporne na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych stosowane do ochrony przed korozją masztów przekaźnikowych, instalacji sygnalizacyjnych, stacji transformatorowych i podobnych konstrukcji. Icosit 6630 M dobrze nadaje się do renowacji starych jednoskładnikowych powłok.

 

Icosit 6630 Primer Materiał gruntujący na podłoza stalowe pod Icosit 6630 M.

 

Icosit Aktivprimer Jednoskładnikowy materiał gruntujący z dodatkiem inhibitorów korozji, charakteryzujący się niską zawartością rozpuszczalników. Uniwersalny grunt dla materiałów jedno- i dwuskładnikowych. Przeznaczony na powierzchnie oczyszczone ręcznie z produktów korozji. Jako warstwa pośrednia na starych powłokach. Bardzo dobra przyczepność do starych powłok.

 

Icosit Alutherm Odporna na wysokie temperatury i oddziaływania atmosferyczne powłoka na bazie żywicy silikonowej do zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych pracujących w temperaturach do +500°C. Powłoka ochronna na rozgrzane powierzchnie stalowe w elektrowniach, rafineriach, zakładach chemicznych. Przeznaczona do zabezpieczania m.in. kominów stalowych, obrotowych piecach rurowych, rurociągach na gorącą parę, piecach przemysłowych itp.

 


Icosit CorroTop jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym na bazie żywic syntetycznych do tworzenia estetycznych, gładkich, błyszczących powierzchni. Icosit CorroTop tworzy barwne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych w konstrukcjach ogólnobudowlanych, częściach maszyn, okładzin ścian barierek itp. Materiał może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.

 


Icosit EG 1 / SikaCor EG 1 jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


SikaCor EG 1 (dawna nazwa Icosit EG 1) jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System / SikaCor EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


Icosit EG 1 Rapid / SikaCoe EG 1 Rapid to dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał powłokowy na bazie epoksydów zawierający mikę żelazną oraz płatkowe wypełniacze aluminiowe i talk. Stosowany do wykonywania powłok pośrednich oraz ochronnych na czas transportu i składowania. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego Icosit EG System Rapid. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach.


 

SikaCor EG 1 Rapid (dawna nazwa Icosit EG 1 Rapid) to dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał powłokowy na bazie epoksydów zawierający mikę żelazną oraz płatkowe wypełniacze aluminiowe i talk. Stosowany do wykonywania powłok pośrednich oraz ochronnych na czas transportu i składowania. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego Icosit EG System Rapid / SikaCor EG System Rapid. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach.


 

Icosit EG 120 jest dwuskładnikowym materiałem nawierzchniowym, o małej zawartości rozpuszczalników i doskonałej odporności na procesy starzenia i kredowanie. Tworzy uniwersalne, skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne, o dużych wartościach dekoracyjnych. Materiał stosowany do zabezpieczania obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, konstrukcji ogólnobudowlanych, przewodów rurowych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni ścieków i wielkogabarytowych maszyn pracujących w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


Icosit EG 4 / SikaCor EG 4 jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


SikaCor EG 4 (dawna nazwa Icosit EG 4) jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System / SikaCor EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


Icosit EG 5 / SikaCor EG 5 jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


SikaCor EG 5 (dawna nazwa Icosit EG 5) jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System / SikaCor EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.


 

Icosit EG Phosphat / SikaCor EG Phosphat jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.


 

SikaCor EG Phosphat (dawna nazwa Icosit EG Phosphat) jest składnikiem zestawu materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej Icosit EG System / SikaCor EG System. System ten daje możliwość tworzenia kompozytu składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczem metalicznym oraz warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu o wysokiej trwałości barw i odporności na kredowanie. Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.


 

Icosit EG Phosphat Rapid / SikaCor EG Phosphat Rapid to dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał gruntujący na bazie epoksydów zawierający fosforan cynku. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego System Icosit EG Rapid. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.


 

SikaCor EG Phosphat Rapid (dawna nazwa Icosit EG Phosphat Rapid) to dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał gruntujący na bazie epoksydów zawierający fosforan cynku. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego Icosit EG System Rapid / SikaCor EG System Rapid. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.


 

Icosit EG Sealer / SikaCor EG Sealer to powłoka doszczelniająca na powierzchnie stalowe ocynkowane. Element składnikowy Icosit EG System.


 

SikaCor EG Sealer (dawna nazwa Icosit EG Sealer) to powłoka doszczelniająca na powierzchnie stalowe ocynkowane. Element składnikowy Icosit EG System / SikaCor EG System.

 

Icosit EG System Dwuskładnikowe, materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. W skład zestawu Icosit EG System / SikaCor EG System wchodzą: Friazinc R / SikaCor Zinc R - materiał gruntujący; Icosit EG Phosphat / SikaCor EG Phosphat - materiał gruntujący; Icosit EG 1 / SikaCor EG 1 - międzywarstwa; Icosit EG Sealer / SikaCor EG Sealer - powłoka doszczelniajjąca; Icosit EG 4 / SikaCor EG 4 i Icosit EG 5 / SikaCor EG 5 - warstwy nawierzchniowe. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 

 

SikaCor EG System Dwuskładnikowe, materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. W skład zestawu SikaCor EG System (dawna nazwa Icosit EG System) wchodzą: SikaCor Zinc R (Friazinc R) - materiał gruntujący; SikaCor EG Phosphat (Icosit EG Phosphat) - materiał gruntujący; SikaCor EG 1 (Icosit EG 1) - międzywarstwa; SikaCor EG Sealer (Icosit EG Sealer) - powłoka doszczelniajjąca; SikaCor EG 4 (Icosit EG 4) i SikaCor EG 5 (Icosit EG 5) - warstwy nawierzchniowe. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 

 

Icosit EG System Rapid Dwuskładnikowe, szybko utwardzalne materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. W skład zestawu Icosit EG System Rapid / SikaCor EG System Rapid wchodzą: Friazinc R Rapid / SikaCor Zinc R Rapid - materiał gruntujący; Icosit EG Phosphat Rapid / SikaCor EG Phosphat Rapid- materiał gruntujący; Icosit EG 1 Rapid / SikaCor EG 1 Rapid - międzywarstwa; Icosit EG 4 / SikaCor EG 4 i Icosit EG 5 / SikaCor EG 5 - warstwy nawierzchniowe. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 

 

SikaCor EG System Rapid Dwuskładnikowe, szybko utwardzalne materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. W skład zestawu SikaCor EG System Rapid (Icosit EG System Rapid )wchodzą: SikaCor Zinc R Rapid (Friazinc R Rapid)- materiał gruntujący; SikaCor EG Phosphat Rapid (Icosit EG Phosphat Rapid) - materiał gruntujący; SikaCor EG 1 Rapid (Icosit EG 1 Rapid) - międzywarstwa; SikaCor EG 4 (Icosit EG 4) i SikaCor EG 5 (Icosit EG 5) - warstwy nawierzchniowe. System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach. Stanowi bardzo skuteczną, szybko utwardzalną, ochronę antykorozyjną stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium w obiektach wymagających trwałości barw, np. mostach przewodach rurowych, stalowych konstrukcjach ogólnobudowlanych, zbiornikach, obiektach portowych, oczyszczalniach i wielkogabarytowych maszynach pracujących w agresywnym środowisku lub przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.

 


Icosit Elastomastic Pronto jest szybkosprawnym, chemoutwardzalnym, i bezrozpuszczalnikowym dwuskładnikowym spoiwem na bazie żywic metakrylanowych (PMMA), o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu tworzy ciagliwo-elastyczną powłokę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.


 

Icosit Elastomastic TF jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzących warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu tworzy trwałą ciągliwo-elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.

 

Icosit Haftmasse Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał grubopowłokowy na bazie elastyfikowanej żywicy epoksydowej. Przeznaczony do wykonywania warstw izolacyjno – sczepnych na podłożach stalowych i stalowych ocynkowanych ortotropowych płyt obiektów mostowych.

 

Icosit HM Primer Stanowi zagruntowanie pod powłokę Icosit Haftmasse przeznaczoną do wykonywania warstw izolacyjno – sczepnych na podłożach stalowych i stalowych ocynkowanych ortotropowych płyt obiektów mostowych.

 

Icosit K 24 Dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej, zawierający rozpuszczalniki organiczne o wysokiej odporności chemicznej oraz podwyższonej odporności termicznej. Icosit K 24 – gładka, błyszcząca, cienkowarstwowa odmiana stosowana jako warstwa wierzchnia. Przeznaczony do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych i stalowych (również na metale nieżelazne) narażonych na wysokie obciążenia chemiczne w środowisku wilgotnym i mokrym.

 

Icosit K 24 thick Dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej, zawierający rozpuszczalniki organiczne o wysokiej odporności chemicznej oraz podwyższonej odporności termicznej. Icosit K 24 dick – półmatowa, zawierająca wypełniacze mineralne, odmiana stosowana jako materiał podstawowy. Przeznaczony do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych i stalowych (również na metale nieżelazne) narażonych na wysokie obciążenia chemiczne w środowisku wilgotnym i mokrym.

 

Icosit K 25 Food Dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej przeznaczony do kontaktu z suchą żywnością. Stosowany jako powłoka ochronna dla powierzchni betonowych i stalowych ze specjalnym zastosowaniem dla silosów na cukier i suche, nie zatłuszczone artykuły spożywcze.

 

Icosit Poxicolor Plus Icosit Poxicolor Plus / Sika Poxicolor Plus to dwuskładnikowy, ekonomiczny w użyciu materiał powłokowy na bazie kombinacji epoksydowo - polimerowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników, zawierający mikę żelazną do zabezpieczania konstrukcji stalowych i ocynkowanych zanurzeniowo. Stosowany jako trwałe i mocne zabezpieczenie konstrukcji inżynierskich takich jak mosty, rurociągi, zbiorniki, instalacje portowe i przemysłowe.


 

Sika Poxicolor Plus (dawna nazwa Icosit Poxicolor Plus) to dwuskładnikowy, ekonomiczny w użyciu materiał powłokowy na bazie kombinacji epoksydowo - polimerowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników, zawierający mikę żelazną do zabezpieczania konstrukcji stalowych i ocynkowanych zanurzeniowo. Stosowany jako trwałe i mocne zabezpieczenie konstrukcji inżynierskich takich jak mosty, rurociągi, zbiorniki, instalacje portowe i przemysłowe.

 


Icosit Poxicolor Primer HE New / Sika Poxicolor Primer HE New to dwuskładnikowy materiał gruntujący do stali, na bazie żywicy epoksydowej. Stosowany jest jako uniwersalny, gruntujący materiał antykorozyjny do powierzchni stalowych oczyszczonych ręcznie, lancą wodną lub przez piaskowanie na mokro, szczególnie w obiektach remontowanych, szczelinach i miejscach trudnodostępnych. Stanowi element składowy systemów tzw. „ciężkiej antykorozji” stosowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej na odpowiedzialnych konstrukcjach typu mosty, wsporcze konstrukcje ogólnobudowlane i przemysłowe.

 


Sika Poxicolor Primer HE New (dawna nazwa Icosit Poxicolor Primer HE New) to dwuskładnikowy materiał gruntujący do stali, na bazie żywicy epoksydowej. Stosowany jest jako uniwersalny, gruntujący materiał antykorozyjny do powierzchni stalowych oczyszczonych ręcznie, lancą wodną lub przez piaskowanie na mokro, szczególnie w obiektach remontowanych, szczelinach i miejscach trudnodostępnych. Stanowi element składowy systemów tzw. „ciężkiej antykorozji” stosowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej na odpowiedzialnych konstrukcjach typu mosty, wsporcze konstrukcje ogólnobudowlane i przemysłowe.

 

Icosit Poxicolor Rapid Szybkoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał powłokowy o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, charakteryzujący się obniżoną zawartością rozpuszczalników, zawierający wypełniacze płatkowe typu MIO. Do wykonywania warstw gruntujących i pośrednich na podłożach stalowych oraz ocynkowanych konstrukcji narażonych na stopień oddziaływania korozyjnego do C5 I/M wg EN ISO 12944.

 

Icosit Poxicolor SW Dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej, o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych. Do wykonywania powłok ochronnych na narażonych na ścieranie konstrukcjach betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej w budownictwie hydrotechnicznym oraz w obiegach wody przemysłowej i na oczyszczalniach ścieków komunalnych.

 

Icosit Pronto Primer  Zagruntowanie powierzchni stalowych pod Icosit Elastomastic Pronto.

 


Icosit PUR Accelerator / SikaCor PUR Accelerator jest rozpuszczalnikowym środkiem przeznaczonym do przyspieszania procesu utwardzania dwukomponentowych, poliuretanowych materiałów powłokowych. Dodatek materiału Icosit PUR Accelerator do odpowiednich materiałów powłokowych powoduje znaczące skrócenie czasu ich utwardzania.

 


SikaCor PUR Accelerator (dawna nazwa Icosit PUR Accelerator) jest rozpuszczalnikowym środkiem przeznaczonym do przyspieszania procesu utwardzania dwukomponentowych, poliuretanowych materiałów powłokowych. Dodatek materiału Icosit PUR Accelerator / SikaCor PUR Accelerator do odpowiednich materiałów powłokowych powoduje znaczące skrócenie czasu ich utwardzania.

 


Icosit PUR SW wchodzi w skład Systemu Icosit PUR służącego do zabezpieczania antykorozyjnego stali w niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotności powietrza. Jest powłoką grubowarstwową stosowaną na wcześniej zagruntowane powierzchnie. System stosowany jest jako ochrona przed korozją konstrukcji stalowych w agresywnej atmosferze przemysłowej lub morskiej, zestaw może być nakładany w warunkach zimowych.

 


Icosit Steel Protect / SikaCor Steel Protect jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym zawierającym organiczne i nieorganiczne pigmenty antykorozyjne oraz fosforan cynku. Stosowany jest jako materiał gruntujący, a w przypadku małego narażenia na czynniki atmosferyczne (np. wewnątrz budynku) może stanowić docelową warstwę ochronną.

 


SikaCor Steel Protect (dawna nazwa Icosit Steel Protect) jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym zawierającym organiczne i nieorganiczne pigmenty antykorozyjne oraz fosforan cynku. Stosowany jest jako materiał gruntujący, a w przypadku małego narażenia na czynniki atmosferyczne (np. wewnątrz budynku) może stanowić docelową warstwę ochronną.

 

Icosit SW 500 Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, gęsty materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej. Przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych powłok ochronnych na narażonych na ścieranie powierzchniach konstrukcji betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej w budownictwie hydrotechnicznym oraz w obiegach wody przemysłowej.

 

Icosit TW 1 Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej odporności mechanicznej i o niskiej zawartości rozpuszczalników. Przeznaczony do wykonywania wytrzymałych powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych obciążonych wodą pitną. Szczególnie zalecana do zabezpieczania rurociągów, zbiorników, filtrów, armatury itp.

 

Inertol 88 jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym o zmniejszonej zawartości rozpuszczalników. Wytwarzany na bazie mieszaniny materiałów bitumicznych i sztucznych żywic ze specjalnymi pigmentami. Barwne powłoki na powierzchniach ocynkowanych, jak np. dachy, konstrukcje stalowe wszelkiego rodzaju. Produkt stosuje się w agresywnej atmosferze przemysłowej, w koksowniach, urządzeniach wielkopiecowych, zakładach chemicznych, zbiornikach, stalowych kominach i podobnych obiektach.


Inertol BS 10 jest jednoskładnikowym, bitumicznym materiałem powłokowym zawierającym specjalne wypełniacze i szybko odparowujące rozpuszczalniki. Materiał przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczenia rur żeliwnych i żeliwnych ocynkowanych (gaz i woda) oraz zbiorników stalowych, zarówno powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Inertol Poxitar F Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, wysyconej szlachetnym olejem smołowym lub olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Do zabezpieczania powierzchniowego konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami w rurociągach i zbiornikach wody przemysłowej; w kanalizacji i na oczyszczalniach ścieków; w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim; w przemyśle chemicznym i na oczyszczalniach ścieków przemysłowych; w budownictwie podziemnym.

 

Inertol Poxitar SW Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, wysyconej szlachetnym olejem smołowym lub olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Do zabezpieczania powierzchniowego konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami – również przy dodatkowym narażeniu na ścieranie: w rurociągach i zbiornikach wody przemysłowej; w kanalizacji i na oczyszczalniach ścieków; w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim; w przemyśle chemicznym i na oczyszczalniach ścieków przemysłowych; w budownictwie podziemnym.

 

Inertol Poxitar SW dick Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej wysyconej szlachetnym olejem antracenowym, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o minimalnej zawartości rozpuszczalników organicznych. Do zabezpieczania powierzchniowego konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami – również przy dodatkowym narażeniu na ścieranie: w rurociągach i zbiornikach wody przemysłowej; w kanalizacji i na oczyszczalniach ścieków; w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim; w przemyśle chemicznym i na oczyszczalniach ścieków przemysłowych; w budownictwie podziemnym.